CUSTOMER CENTER

Tel. +84.966.354.048 (Vietnam)

E-mail : cobluedream@gmail.com

KakaoTalk ID  : MINGULY1

Weekday AM 10:00 - PM 7:00

Closed on weekends and holidays

BLUE DREAM COMPANY INFO

NAME : CÔNG TY TNHH BLUE DREAM 

Addr : 2F Audi Hanoi. No.8 Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam     


Copyright ⓒ 2023 BLUE DREAM 

All rights reserved.

BLUE DREAM PORTFOLIO

WE ARE Blue Dream! 

블루드림의 포트폴리오를 소개합니다.

항상 고객 만족을 위해 최선의 노력을 다하겠습니다. 


MarketingAESTURA(에스트라) X 블루드림 베트남 유명 페이스북 KOL 및 Shopee 마케팅

Blue Dream

베트남 AESTURA(에스트라) X 블루드림

AESTURA(에스트라) 베트남 유명

페이스북 KOL 및 Shopee 마케팅


쇼피에서 보습왕 Aestura를 만나보세요!

Việt cuối cùng cũng có cho mình 1 em “bảo bối” trong làng dưỡng ẩm-

Việt chia sẻ để hy vọng chúng ta đều có 1 làn da mịn màng- “Vua dưỡng ẩm” AESTURA.


Aestura Shopee: 

https://shopee.vn/aesturaofficialnz.vn


Blue Dream SNS

Instagram KR     l       Facebook VN     l      TikTok VN


CUSTOMER CENTER

Tel. +84.966.354.048 (Vietnam)

E-mail : cobluedream@gmail.com

KakaoTalk ID  : MINGULY1

Weekday AM 10:00 - PM 7:00

Closed on weekends and holidays

BLUE DREAM COMPANY INFO

NAME : CÔNG TY TNHH BLUE DREAM 

Addr : 2F Audi Hanoi. No.8 Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam    


Copyright ⓒ 2023 BLUE DREAM All rights reserved.